Bij Ine

Praktijk voor ggz, coaching en psychosociale begeleiding


Aanbod

Basisggz en specialistische ggz

Via 1NP, onderdeel van de Parnassiagroep,is het mogelijk om gebruik te maken van een behandelaanbod in de basisggz ( bij uitzondering specialistische ggz). Via de website van 1np (www.1np.nl) kunt u zich aanmelden bij de behandelaar van uw keuze. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts hiervoor. Neem van te voren a.u.b. contact op over, zodat we kunnen bespreken of mijn aanbod passend is bij uw hulpvraag.

* Basis GGZ:                    behandeling van mensen met psychische problemen, kortdurend of laagfrequent

* Specialistische GGZ:   behandeling van mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende psychische problemen

Therapeutische mogelijkheden zijn:

* Steunende & structurerende gesprekken

* EMDR

* Acceptance & Commitment Therapy (dit helpt op je veerkracht te vergroten zodat je beter leert omgaan met je klachten)

* Farmacotherapie (medicatie)

* Cognitieve gedragstherapie (leren veranderen van de inhoud van je gedachten)

* COMET training; verbeter je zelfbeeld (ook mogelijk zonder verwijzing/ op eigen kosten)

Ik vind het belangrijk dat we samen kijken waar uw hulpvraag ligt en op welke wijze u uw krachten kan inzetten om zo uw herstel te bevorderen. Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van behandeling, van belang is dat we tot een keuze komen waar u zich prettig bij voelt.

Met grote blijdschap kan ik melden dat alle trajecten met behulp van ACT worden ondersteund door de ACT-Guide. Met deze app ontvang je act-oefeningen en uitleg, zelfs boeken en mindfulnessoefeningen zijn mogelijk. Dit is aanvullend op zowel ggz-behandelingen, coachingstrajecten, psychosociale begeleiding als relatiegesprekken, die vorm worden gegeven met behulp van ACT

Coaching

Ik heb me de afgelopen jaren toegelegd op het coachen van hulpverleners in de gezondheidszorg. Hulpverleners zijn vooral bezig met het verlenen van de juiste zorg aan cliënten en het zorgen voor collega’s. Hierdoor zijn hulpverleners geneigd om zichzelf op de achtergrond te plaatsen.

Daarnaast maken hulpverleners met enige regelmaat ingrijpende gebeurtenissen mee tijdens hun werk. Hierbij hoor je vaak de overtuiging; “Het hoort erbij” en staat de hulpverlener soms onvoldoende stil bij wat het effect van deze gebeurtenissen is. In sommige gevallen kan er sprake van klachten die overeenkomen met een post-traumatische stressstoornis.

In praktijk Bij Ine kun je als hulpverlener terecht voor coaching. In deze coaching onderzoeken we samen datgene waar je last van hebt of tegenaan loopt. Hierdoor wordt je inzicht vergroot en ontstaat er ruimte voor verandering.

Uiteraard is iedereen welkom voor coaching, niet alleen hulpverleners!

Als je kampt met een persoonlijk dilemma, een uitdaging op je werk of met bijvoorbeeld problemen op het gebied van sociale vaardigheden, zoals assertiviteit en grenzen aangeven, kan coaching je helpen bij het ontwikkelen van de juiste inzichten en vaardigheden.

Psychosociale begeleiding

Praktijk Bij Ine richt zich specifiek op naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. In mijn werk als verpleegkundig specialist (vs) GGZ heb ik veel contact met deze naasten.

Ten gevolge van de psychische kwetsbaarheid van de ander, verkrijg je vaak een andere rol en verandert de relatie. Ook kan dit zorgen voor het ontwikkelen van klachten, zoals bijvoorbeeld oververmoeidheid, prikkelbaarheid en somberheid. 

Door het bieden van een luisterend oor, ondersteunende gesprekken en het vergroten van je inzicht, wordt je draagkracht vergroot. Hierdoor ben je beter in staat om om te gaan met je ervaren draaglast. Je mag te allen tijde een voor jouw belangrijke persoon meenemen, zoals je partner, een ander familielid of een goede vriend(in).

Ook bij het bieden van psychosociale begeleiding geldt dat iedereen welkom is, niet alleen naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als je kampt met somberheid door een belangrijke levensgebeurtenis; zoals het overlijden van een geliefd persoon, een echtscheiding, het verlies van werk of functies, kan je ook Bij Ine terecht.